DAC Universal

Artikellijn :
Leverancier : Sirona
Omschrijving :De nieuwe DAC Universal reinigt, smeert en desin-fecteert tot 6 instrumenten in slechts 15 minuten, in-clusief koelfase. Geschikt voor zowel hand- en hoek-stukken, turbines, ultrasoonhandstukken en -tips, en eveneens nozzles van meerfunctiespuiten. De intuïtieve bediening zorgt voor een betrouwbaar gebruik. Met de DAC Universal vervalt de lastige , manuele voorbereiding van instrumenten. Ook het snel terug beschikbaar zijn van de instru-menten maakt dit een zeer zinvolle investering voor uw workflow.

Kenmerken :

 • Voorbereiden van hand- en hoekstukken, turbines, ultrasoon handstukken en –tips, evenals nozzles van van meerfunctiespuiten en poederstralers door een simpele druk op de knop.
 • Het intuïtieve bedieningspaneel zorgt voor een eenvoudige bediening.
 • Geringere investeringskosten door het snel terug beschikbaar zijn van de instrumenten.
 • Desinfectie zonder gebruik van reinigings- en desfinctiemiddelen.
 • Verbeterde dekselbeheer en hoge proceszekerheid met automatische programmaselectie.
 • Netwerk interface voor documentatie.
 • Eenvoudige, geleide onderhoudsworkflow (Check & Clean).
 • Vervult de vereisten van de RKI en BfArM aanbevelingen.
 • Valideerbaar reinigings- en desinfectieproces.
 • Reinigings- en desinfectieproces in overeenstemming met DIN EN ISO 15883.


Technische specificaties :

 • Spanning: 200-240 VAC, 50/60 Hz, ongev. 1.300 W
 • Water: gedemineraliseerd of gedestilleerd water (Capaciteit waterreservoir: 2,3 l
 • Capaciteit oliereservoir: 0,2 l
 • Hoogte, toestel open: 59 cm
 • Hoogte, toestel gesloten: 40 cm
 • Breedte: 40 cm
 • Diepte: 42 cm
 • Vereiste voorzieningen: elektriciteit 220V, perslucht (5 à 8 bar) 60l/min, watertoevoer en waterafvoer.